Dit is waarom we een blijvend hoge energieprijs zullen hebben tot minimaal 2030

Het ziet er niet naar uit dat de energieprijzen de komende jaren veel zullen dalen. Dat heeft te maken met een verzameling gebeurtenissen op de gasmarkt sinds 2021. In deze blog vertellen we je waarom we tot 2030 een hoge energieprijs zullen hebben.

De gasmarkt is nu mondiaal

Voor de oorlog in Oekraïne hadden we een regionale gasmarkt. Aardgas kwam vanuit Noorwegen, Groningen en Rusland via pijpleidingen ons land binnen en was daardoor vrij goedkoop. Door de oorlog in Rusland konden we geen gas meer afnemen van het land, en stapte Europa over op LNG. Door LNG-terminals te bouwen en LNG als aardgasvervanger te gebruiken, werden we vanaf dat moment onderdeel van de mondiale markt voor LNG.

Er is mondiaal gezien voldoende LNG aanwezig, maar het gas heeft één nadeel. Het is duurder dan gewoon aardgas. Dat komt door drie grote kostenposten, namelijk de liquefactie, het vervoer en de regasificatie van LNG.

Mondiale futures gasmarkt voorspellen hogere prijzen

Deloitte maakte op 31 december 2021 een voorspelling voor de mondiale gasmarkt. Hierop is te zien dat zij een stabiele gasprijs voorspellen die hoger is dan we gewend waren voor 2021.

Andere voorspellingen laten eenzelfde trend zien, waarbij de gasprijs de komende tien jaar niet veel zal schommelen, op kleine piekjes in de winter na.

En de elektriciteitsprijs dan?

Steeds meer kolencentrales sluiten hun deuren, waardoor gas vaker gebruikt moet worden voor de productie van elektriciteit. Tegelijkertijd groeit de vraag naar elektriciteit door een flinke toename in het aandeel elektrisch vervoer, de plaatsing van warmtepompen en andere elektrische bedrijfsprocessen.

Op dit moment wordt ca. 50% van de Nederlandse elektriciteit opgewekt door de verbranding van aardgas, maar als dat LNG wordt, zal de prijs van Nederlandse elektriciteit dus aanzienlijk hoger worden. Voor de productie van elektriciteit wordt namelijk meer betaald als daar LNG voor gebruikt wordt in plaats van aardgas. Die meerprijs zal worden doorberekend in de elektriciteitsprijs, waardoor ook de prijs voor elektriciteit in Nederland stabiel hoog zal blijven zolang we LNG blijven gebruiken voor de productie van elektriciteit.

Europese doelen

De EU heeft als doel dat in 2030 minimaal 70% van de elektriciteitsproductie duurzaam is. De overige 30% zou uit gas komen. Dit is op zichzelf een erg ambitieus doel, dat zelfs als het gehaald wordt, niet veel zal doen voor de gestegen elektriciteitsprijs, zeker gezien de vraag naar elektriciteit veel zal stijgen.

Wanneer dit scenario niet uitkomt

Er zijn twee manieren waarop dit scenario niet zal uitkomen. De eerste mogelijkheid is dat Nederland de klimaatdoelen voorbijstreeft voor 2030 en daardoor 100% van de elektriciteitsproductie duurzaam weet te maken.

De andere mogelijkheid is dat de import van LNG zal verminderen omdat de mondiale gasmarkt van tijdelijke duur bleek te zijn. Daardoor zal er minder LNG worden gebruikt en meer aardgas, waardoor zowel de gas- als elektriciteitsprijs lager zullen uitvallen.

Deze twee scenario’s zijn alleen niet erg waarschijnlijk, waardoor onze voorspelling is dat de energieprijs inderdaad stabiel hoog zullen blijven tot 2030.