Energielabel C verplicht voor kantoren vanaf 2023; wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Energie besparen en daar minder kosten voor betalen zijn niet alleen goed voor financiële zekerheid, maar het is ook verplicht. Vanaf 2023 moet je als bedrijf verplicht voldoen aan de energielabel C wetgeving. In dit artikel gaan we verder in op deze wetgeving, wie eraan moet voldoen en hoe je dat zo efficiënt mogelijk doet.

Wie moet er voldoen aan de energielabel C wetgeving?

Volgens de wet is niet iedere ondernemer verplicht om energielabel C te hebben. Het gaat in dit geval alleen om kantoren. Fabrieken en andersoortige bedrijven die alleen een kleine kantoorruimte hebben vallen grotendeels buiten deze wet.

De Rijksoverheid heeft een beslisboom gemaakt waar je kunt zien of jouw bedrijf energielabel C moet hebben vanaf 2023.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

Welke maatregelen helpen mij snel aan energielabel C?

Energielabels zijn een reflectie van je energiegebruik en energieverlies. Verbruik je weinig energie en gaat er weinig energie verloren, dan heb je een beter energielabel. Veel recent gebouwde panden hebben vaak al energielabel A of B – of zijn zelfs energie neutraal, zonder dat daar speciale maatregelen voor genomen hoeven te worden. De reden is dat nieuwe panden zijn voorzien van drie belangrijke besparende maatregelen:

  • Isolatie van dak, vloeren en ramen
  • Zuinige apparaten zoals ledverlichting, warmte koude opslag en warmtepompen
  • Energie opwek door middel van zonnepanelen en windmolens

Wordt er gehandhaafd op energielabel C?

Op dit moment (kwartaal 1, 2024), vindt er nog geen uitgebreide handhaving plaats. Lokaal worden er soms wel inspecties gedaan door omgevingsdiensten, die na een hercontrole eventueel wel kunnen handhaven.

Er is dus een realistische mogelijkheid dat er steekproeven worden gedaan bij jouw bedrijf. Het is dus belangrijk om in ieder geval aan te kunnen tonen dat je bezig bent met het verduurzamen van je pand.

Hoe krijg ik een energielabel?

Energielabels worden alleen uitgegeven door zogenaamde Certificerende instellingen (CI). Erkende energieadviseurs met een BRL 9500-U-Certificaat helpen je aan een energielabel door een energieprestatie berekening te maken. Dit is een overzicht van je energieprofiel waarin wordt geschreven hoe duurzaam je bedrijf is. Op basis van die energieprestatie berekening wordt een energielabel gegeven.

Energielabel C bedrijven

Wat je nog niet wist over energielabel C

  • 50% van de Nederlandse kantoren heeft energielabel C of beter
  • 11% van de Nederlandse kantoren heeft energielabel D of slechter
  • 39% van de Nederlandse kantoren heeft geen energielabel
  • Een energielabel is 10 jaar geldig. Daarna moet je een nieuwe keuring laten doen. Is je laatste energielabel uit 2013 of eerder, dan moet je een nieuwe keuring laten doen. Check hier of je energielabel nog geldig is: https://www.ep-online.nl/

*Cijfers komen uit 2023

Ik ben huurder van een niet-energiezuinig pand, wat nu?

Volgens de wet Energielabel C voor kantoren is de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor het nemen van de maatregelen. Jij kunt als huurder wel je verantwoordelijkheid nemen door met je verhuurder in gesprek te gaan.

Besluit de eigenaar het kantoor niet te verduurzamen, loop je het risico dat je na 1 januari 2023 niet meer mag ondernemen in je kantoor. De gemeente mag een pand namelijk sluiten voor bedrijfsactiviteiten als het niet voldoet aan de eisen van energielabel C.

Energielabel A verplicht voor kantoren in 2030?

Veel ondernemers denken dat hun kantoor in 2030 verplicht energielabel A moet hebben. Dat is onjuist, tenzij het energieakkoord uit 2013 voor die tijd wordt aangepast. In dit akkoord staat namelijk dat er in 2023 wordt gestreefd naar energielabel A, niet dat het verplicht wordt. Wel staat er in het akkoord dat we in de richting van CO2-neutraal gaan in 2050, dus eventuele stappen om je bedrijf verder te verduurzamen zijn niet overbodig.

Daarnaast is het dankzij de fluctuerende energiemarkt verstandig om je kantoor zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van hoge prijzen voor energie. En juist energiebesparing helpt je om die afhankelijkheid van externe factoren te vergroten.

Welk effect hebben zonnepanelen op energielabel C?

Voor het berekenen van je energielabel maakt een energieadviseur gebruik van een Energie Index (EI). Hoe lager dat cijfer, hoe duurzamer je bedrijf. Zonnepanelen verlagen je Energie Index, maar per bedrijf verschilt hoeveel. Het hangt onder andere af van de grootte van je bedrijf, het type bedrijf, je elektriciteitsverbruik en de hoeveelheid zonnepanelen. Wil je weten hoeveel effect zonnepanelen hebben op je energielabel? Neem contact met ons op voor een inschatting of een gedetailleerde berekening.

Samenwerken met Switch

Switch is een innovatief bedrijf dat ondernemers zoals jij helpt bij verduurzaming. Onze producten variëren van een custom solar carport en zonnepanelen op je dak, tot accu’s of software voor inzicht en een slim kastje (EMMA) waarmee je geld bespaart én duurzamer onderneemt.

Bedrijven die zich aansluiten bij Switch, hebben ook de mogelijkheid om energie af te nemen uit het Switch Network; een nieuwe vorm van energiedelen tussen ondernemers. Waarom? Omdat wij niet meer geloven in de ouderwetse manier van energie opwek, levering en gebruik. Switch jij ook mee?