Wat je kunt verwachten van Switch

Bedankt voor je overweging om samen te werken met Switch Solutions. Tijdens ons kennismakingsgesprek staat het achterhalen van je energievraag centraal. Dat doen we door middel van enkele gerichte vragen over je bedrijf, energieprofiel en verduurzamingsplannen van je bedrijf.

Onze aanpak

Ons gesprek richten zich op het identificeren van specifieke energie-uitdagingen en -doelstellingen. We zetten onze expertise in om samen een beeld te vormen van het speelveld en alvast oplossingen te verkennen die het beste aansluiten bij jouw behoeften en situatie.

Benodigde informatie

Mocht je niet voor alle punten hierna een antwoord hebben, nodigen we je alsnog uit om te bellen.

  • Probleembeschrijving: Een duidelijke beschrijving van het probleem of de uitdagingen waarmee je bedrijf op energiegebied wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld het niet kunnen krijgen van een grotere aansluiting, onbetrouwbare energievoorziening of specifieke duurzaamheidsdoelstellingen.
  • Stroomaansluiting en eventueel vermogenstekort: Het maximale vermogen van de stroomaansluiting van het bedrijf is essentieel om te bepalen welke duurzame energieoplossingen mogelijk zijn en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd.
  • Bedrijfsdoelstellingen: Inzicht in de langetermijn doelstellingen van het bedrijf, zoals kostenbesparing, milieu-impact verminderen, of voldoen aan duurzaamheidsnormen, helpt ons bij het formuleren van advies dat aansluit bij de bredere strategie van je bedrijf.

Na ons gesprek

De informatie die je ons tijdens het gesprek aanlevert, helpt ons bij het maken van een globaal advies. Kies je ervoor om dit advies verder te onderzoeken, starten we een samenwerkingstraject. Tijdens ons kennismakingsgesprek leggen we je uit hoe dat werkt.