Het Switch energienetwerk: onze visie op de toekomst

In een wereld waarin duurzame een steeds grotere rol krijgt, staan we als maatschappij voor een grote uitdaging. We moeten zorgen dat we als samenleving kunnen blijven doen wat we altijd deden, maar dan volledig op hernieuwbare energie.

Dat is best een uitdaging en de signalen zien we dan ook duidelijk. Zonnepanelen die geen energie kunnen terugleveren, moeten betalen om je energie terug te leveren aan je energieleverancier, nieuwe woonwijken die niet kunnen worden aangesloten op het energienet, en zelfs korte, lokale black-outs. Dit gaan we steeds vaker zien als we geen betere manieren bedenken om met duurzame energie(bronnen) om te gaan.

Een opsomming van de huidige energieproblematiek:

  • Geen mogelijkheid tot energie-uitwisseling tussen verschillende locaties.
  • Uitdagingen bij het balanceren van vraag en aanbod van energie.
  • Gebrek aan efficiënte opslagmogelijkheden voor overschotten aan energie.
  • Risico op lokale overbelasting en black-outs bij piekmomenten in energieverbruik of teruglevering.
  • Beperkte mogelijkheden voor innovatieve oplossingen zoals vraag gestuurde energiedistributie.

Onze visie op de toekomst: het Switch Energienetwerk

We hebben het er al jaren over: samen oplossingen creëren voor problemen is altijd efficiënter dan alleen. Ons doel is daarom om kansen te creëren voor ondernemers die streven naar duurzamer ondernemen.

Dat willen we doen door een energienetwerk te creëren. Wat dat precies is?

Het Switch energienetwerk is een innovatief en zelfsturend energienetwerk dat vraag en aanbod van energie continu bij elkaar brengt. Het stelt bedrijven in staat om efficiënter met energie om te gaan door middel van lokale optimalisatie met behulp van zonnepanelen, laadpalen, accu’s en andere energiesystemen. Dit wordt gevolgd door slimme energiedistributie en geautomatiseerde energie-uitwisseling tussen meerdere locaties..

Het Switch energienetwerk stelt bedrijven in staat om samen te werken aan een duurzamere toekomst en dankzij de extra behaalde efficiëntie op energiegebied, daar ook fiscale voordelen aan over te houden.

Waar staan we nu?

Het Switch energienetwerk bevindt zich momenteel in volle ontwikkeling. Hoewel we er nog niet helemaal zijn, zijn we hard aan het werk om dit innovatieve energienetwerk werkelijkheid te maken. Met elke stap die we zetten, komen we dichter bij onze missie om ondernemers te helpen bij het vanzelfsprekend en betrouwbaar maken van duurzame energie.

De eerste stap: lokale optimalisatie

Verduurzaming voor bedrijven

Om mee te kunnen doen in het energienetwerk dat we hierboven beschreven, is sturing van energiestromen nodig. Dat lukt niet zonder overkoepelende intelligentie die deze energiestromen letterlijk en figuurlijk in goede banen begeleidt.

Voor ons is EMMA die vorm van intelligentie. EMMA is een fysiek kastje vol met software en algoritmes bedoeld om alles op energiegebied binnen een bedrijf te leren begrijpen, optimaliseren en sturen.

Wanneer we alle EMMA’s van verschillende bedrijven met elkaar laten communiceren, kunnen ze ook overkoepelend begrijpen hoe de energievraag en -opwek van de groep eruit ziet. Vervolgens kunnen deze EMMA’s fungeren als netwerk en onderling energie via het landelijke net distribueren.

Eén van de belangrijkste toepassingen van het netwerk is om gelijktijdigheid te creëren tussen het moment van opwek en gebruik van duurzame energie. Stel dat jij veel zonnepanelen hebt die een overschot aan energie opwekken. Jouw EMMA signaleert dat, terwijl die EMMA van een collega-ondernemer zonder opwekbron juist signaleert dat zijn bedrijf elektriciteit nodig heeft voor het opstarten van een grote installatie.

Deze EMMA’s komen overeen dat de meest efficiënte oplossing is om energie uit te wisselen tussen jou en je collega-ondernemer.

Dat is de essentie van ons energienetwerk, maar dan op grote schaal, met honderden ondernemers. En hoe meer mensen onderdeel worden van het netwerk, des te makkelijker wordt het voor alle EMMA’s om het aantal duurzaam opgewekte kWh te verdelen onder alle deelnemers.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen, of wil je contact opnemen om jouw bedrijf te verduurzamen? Lees verder op onze blog of neem contact op met ons team om te achterhalen wat het energienetwerk voor jouw organisatie kan betekenen.