Load balancing: toepassingen voor bedrijven

Load balancing in energiemanagement gaat over het gelijkmatig verdelen van het energieverbruik over meerdere apparaten of systemen om pieken in de belasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. In dit artikel gaan we dieper in op deze vorm van energiemanagement en wat het kan betekenen voor jouw bedrijf.

Hoe werkt load balancing?

Stel je voor dat een bedrijf meerdere laadpalen op de parkeerplaats heeft. Wanneer meerdere auto’s tegelijk opladen, kan dit leiden tot een overbelasting van het elektriciteitsnet of een gebrek aan energie uit de eigen opwekinstallatie. Load balancing zorgt ervoor dat de beschikbare elektriciteit gelijkmatig wordt verdeeld over alle actieve laadpalen of andere apparaten.

Dit betekent dat slimme algoritmen bepalen welke laadpaal hoeveel stroom krijgt op elk moment, zodat alle auto’s efficiënt en veilig worden opgeladen zonder het netwerk te overbelasten. Wij gebruiken daar zelf EMMA voor, een slimme energiemanager die we zelf ontwikkeld hebben.

Time shifting, load shifting

Wat zijn de voordelen van load balancing?

Voorkomen van overbelasting: door het vermogen gelijkmatig te verdelen, wordt overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen.
Efficiënt energiegebruik: Load balancing zorgt voor een efficiënte verdeling van de beschikbare energie, waardoor er minder kans is op verspilling.
Toekomstbestendig: Het systeem maakt het eenvoudig om nieuwe laadpalen toe te voegen, wat handig is voor de groei van elektrische voertuigen.
Kostenbesparing: Door de elektriciteit efficiënt te verdelen, kunnen energiekosten worden verlaagd.

Het verschil tussen static en dynamic load balancing

Static Load Balancing

Wat is het? Static load balancing verdeelt de beschikbare stroom volgens vaste laadsnelheden voor elke laadpaal, ongeacht de huidige vraag of het beschikbare vermogen.

Voordelen: Eenvoudiger te implementeren en gebruiken.

Nadelen: Kan niet inspelen op veranderende omstandigheden in het stroomnet, wat kan leiden tot minder efficiënt gebruik van de beschikbare stroom.

Load balancing, dynamic load balancing

Dynamic Load Balancing:

Wat is het? Dynamic load balancing past de verdeling van stroom in real-time aan op basis van de actuele vraag en de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet. Dit systeem houdt rekening met factoren zoals het batterijniveau van de auto’s, het tijdstip van de dag en de actuele energieprijzen.

Voordelen: Zorgt voor een optimaal gebruik van energie door de stroomverdeling continu aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Nadelen: Complexer en duurder om te implementeren vanwege de geavanceerde technologie die nodig is.

EMMA als energiemanagementsysteem

Voor dynamic load balancing kan ons energiemanagementsysteem EMMA worden gebruikt. EMMA is een energiemanagementsysteem dat de real-time energievraag en -capaciteit kan monitoren en beheren. Het zorgt ervoor dat het beschikbare vermogen efficiënt wordt verdeeld over verschillende laadpalen, rekening houdend met actuele omstandigheden zoals energietarieven, verbruiksniveaus en specifieke behoeften van aangesloten apparaten.

Load balancing, dynamic load balancing

Voorbeeld van load balancing bij laadpalen

Bij dynamic load balancing, bijvoorbeeld met EMMA, wordt de totale beschikbare stroom van bijvoorbeeld 22 kW uit eigen zonnepanelen, efficiënt verdeeld over de verschillende elektrische voertuigen die aan het laden zijn. Het systeem evalueert in real-time hoeveel stroom naar welke auto moet worden gestuurd. Zo worden alle voertuigen voldoende opgeladen zonder het net te overbelasten.

In de toekomst kun je dit heel ver doortrekken. Auto’s van de buitendienst worden dan bijvoorbeeld direct opgeladen bij aankomst door kentekenherkenning bij de laadpaal. En auto’s van medewerker die om vijf uur ’s middags pas naar huis gaan pas als de zon schijnt.

Conclusie

Load balancing is een belangrijk onderdeel van de energietransitie, omdat enerzijds het elektriciteitsnet minder belast wordt op piekmomenten. Anderzijds kan het ook schelen in de energiekosten voor bedrijven. Zeker als zij gebruik maken van elektrische voertuigen en andere energie-intensieve apparaten.

Met systemen zoals EMMA kunnen bedrijven effectief (dynamic) load balancing implementeren voor een geoptimaliseerd energiebeheer.

Wil jij de mogelijkheden ontdekken voor jouw bedrijf? Neem contact op voor een gratis adviesgesprek of lees één van onze andere artikelen.