Time shifting & load shifting: duurzame kostenbesparing


In de fluctuerende energiemarkt van vandaag zoeken bedrijven steeds vaker naar manieren om hun energieverbruik efficiënter te beheren. Een van de belangrijkste strategieën die hierbij een rol speelt, is time shifting, ook bekend als load shifting. Maar wat houdt dit precies in, en waarom is het zo belangrijk?

Wat is time shifting?

Time shifting, of load shifting, is een techniek waarbij energieverbruik dat normaal gesproken tegelijkertijd plaatsvond, wordt verschoven naar andere tijden. Dit wordt enerzijds gedaan om energiekosten te besparen, maar ook om de belasting op het energienet te verminderen.

In tegenstelling tot peak shaving, waarbij piekbelastingen worden verminderd door tijdelijk extra energiebronnen zoals accu’s in te zetten, richt time shifting zich op het strategisch plannen van energieverbruik.

Time shifting, load shifting

Het belang van time shifting

Veel bedrijven hebben te maken met pieken in hun energieverbruik, waardoor ze gedwongen zijn om een grotere en duurdere energieaansluiting te hebben. Deze pieken komen vaak slechts sporadisch voor, bijvoorbeeld bij het opstarten van machines, maar bepalen wel de maximale capaciteit die het bedrijf nodig heeft.

Door gebruik te maken van time shifting kunnen deze pieken worden verschoven naar momenten met een lagere energievraag. Dit maakt het soms mogelijk om een kleinere en goedkopere energieaansluiting te gebruiken, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert.

Daarnaast zijn de energietarieven tijdens daluren vaak lager dan tijdens piekuren. Door het verbruik te verplaatsen naar goedkopere daluren, besparen bedrijven extra op hun energierekening. Deze tweevoudige kostenreductie maakt time shifting een interessante strategie, zeker als een ondernemer in congestiegebied zit.

Een andere toepassing is om het energieverbruik af te stemmen op de opwek van je zonnepanelen. Hierdoor maak je meer gebruik van de gratis energie uit je zonnepanelen, hoef je minder terug te leveren aan het net voor een lage teruglevergoeding en voorkom je dat je later energie afneemt inclusief energiebelasting.

Time shifting, load shifting

Hoe werkt time shifting?

Een goed voorbeeld van hoe time shifting in de praktijk werkt, is te zien bij Switch Solutions. Ons bedrijf maakt gebruik van een geavanceerd energiemanagementsysteem (EMS) genaamd EMMA (Energie Monitoring & Management Assistent). EMMA helpt bedrijven om hun energieverbruik te monitoren en te beheren door real-time data te verzamelen en te analyseren. We zoomen echt in op het energieprofiel door het energieverbruik per uur en zelfs per kwartier te bekijken over het hele jaar. Hierdoor wordt het individuele energieverbruik van apparaten bekend en kunnen we time shiften waar nodig.

Bijvoorbeeld, een bedrijf met een productieproces waarbij veel machines worden gebruikt, zet altijd bij binnenkomst alle machines aan. Het in bedrijf nemen van machines kost veel meer energie dan ze draaiende houden. Maar door deze timing piekt het energieverbruik enorm.

Dat terwijl de helft van de machines pas over een uur gebruikt gaat worden. Door time shifting toe te passen wordt het energieverbruik van deze machines verspreid, zodat de noodzaak voor een grotere energieaansluiting vervalt.

Time shifting, load shifting

Verschil tussen time shifting, peak shaving en load balancing

Hoewel time shifting en load shifting hetzelfde concept zijn, is het belangrijk om het verschil te begrijpen met andere technieken zoals peak shaving en load balancing:

Time Shifting/Load Shifting: Verplaatsen van energieverbruik naar daluren om kosten te besparen en netbelasting te verminderen. Dit helpt om een kleinere en goedkopere energieaansluiting te behouden.

Peak Shaving: Verminderen van piekbelastingen door tijdelijke inzet van extra energiebronnen, zoals accu’s, om piekenergieverbruik te dempen. Dit voorkomt dat pieken de maximale capaciteit overschrijden.

Load Balancing: Specifiek voor o.a. laadpalen van elektrische voertuigen, waarbij de energiebelasting wordt verdeeld om te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt en om kosten te optimaliseren.

Elk van deze technieken kan in verschillende situaties nuttig zijn en ze kunnen ook gecombineerd worden om optimale resultaten te behalen.

Time shifting, load shifting

Conclusie

Time shifting biedt bedrijven een waardevolle methode om hun energieverbruik te optimaliseren, kosten te besparen en de belasting op het energienet te verminderen. Bij Switch Solutions helpen we bedrijven met EMMA om te analyseren waar we time shifting kunnen toepassen.

Ben je geïnteresseerd in hoe time shifting jouw bedrijf kan helpen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.